До питання про художнє оформлення столового посуду в Херсонесі Таврійському в елліністичний час

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Котенко В. В. До питання про художнє оформлення столового посуду в Херсонесі Таврійському в елліністичний час // Laurea III. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков: ООО «НТМТ», 2019. С. 23-27.