Природний рух населення як складова геодемографічного розвитку регіону (на прикладі Полтавської області)

Анотація

Демографічна криза, яка характеризує геодемографічну ситуацію в українському суспільстві після становлення незалежності, є результатом впливу соціальних, економічних, політичних чинників тощо. Реакція населення на нові умови життєдіяльності проявляється у зміні демографічної поведінки, зниженні народжуваності, міграційній рухливості тощо. Зменшення чисельності населення, здебільшого за рахунок природного скорочення, є значною проблемою не тільки держави в цілому, а й окремих її регіонів. Розуміння значимості геодемографічного розвитку регіонів України, ускладнення сучасних його проблем обумовлюють актуальність і необхідність геодемографічних досліджень, особливо в регіональному аспекті.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

демографія, народжуваність, смертність, природний рух

Бібліографічний опис