Небиволол и артериальная гипертензия у горнорабочих угольных шахт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Амбулаторно наблюдали 20 пациентов мужского пола с артериальной гипертензией, из них 10 горнорабочих подземных в возрасте (46±6) лет и 10 – наземных профессий в возрасте (47±11) двух угольных шахт Донбасса. Оценивали клинические признаки и уровень систолического и диастолического артериального давления до и спустя 1 месяц терапии небивололом в суточной дозе 5 мг. Результаты показали, что небиволол в суточной дозе 5 мг одинаково эффективен у горнорабочих надземных и подземных профессий с артериальной гипертензией и поэтому может быть использован для контроля артериального давления и у горнорабочих подземных профессий. Амбулаторно спостерігали 20 пацієнтів чоловічої статі з артеріальною гіпертензією, з них 10 робітників у віці (46±6) років підземних та 10 – у віці (47±11) років наземних професій двох вугільних шахт Донбасу. Оцінювали клінічні ознаки та рівень систолічного і діастолічного артеріального тиску до та через 1 місяць лікування небівололом в добовій дозі 5 мг. Результати показали, що небіволол в добовій дозі 5 мг однаково ефективний у робітників наземних та підземних професій з артеріальною гіпертензією і тому може використовуватися для контролю артеріального тиску і робітників підземних професій. There were observed in out-patient department 20 male patients of 2 cole mines in Donbass with arterial hypertension, 10 of them are miners in age of 46±6 years and 10 of surface professions in age of 47±11. Clinical characteristics and level of systolic and diastolic arterial pressure after the month therapy with nebivolol with daily dose 5 mg were examined. The results showed that nebivolol with daily dose 5 mg is equally effective in miners and in those with surface professions with arterial hypertension and that is why it can be used to control arterial pressure in miners.

Опис

Ключові слова

артериальная гипертензия, горнорабочие угольных шахт, небиволол

Бібліографічний опис

Федько И.Д. Небиволол и артериальная гипертензия у горнорабочих угольных шахт / И.Д. Федько // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2004. – № 639. Сер.: Медицина. – Вип. 9. – С. 76 – 78.