Состояние единого времени: конец мультипарадигмальности социологии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Ця стаття присвячена аналізу проблеми мультипарадигмальності соціології в умовах формування єдиної конвенції часу у суспільстві, що глобалізується. У статті розглядається питання принципової можливості отримання об’єктивного та універсального соціологічного знання, а також аналізується проблема зникнення культурних меншин у потоці єдиного лінійного часу. The article is dedicated to the analysis of multi-paradigm of sociology in the frame of formation of a unified convention of time in the society which undergoes globalization. The article examines the questions of a principal possibility to receive objective and universal sociological knowledge and analyses a problem of extinction of cultural minorities in the flow of unified linear time.

Опис

Панюта Валентин Игоревич – кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии Харьковского национального университета

Ключові слова

мультипарадигмальность, линейное время, символическое поле, глобализация, темпоральная диверсификация

Бібліографічний опис

Панюта В.И. Состояние единого времени: конец мультипарадигмальности социологии / Панюта Валентин Игоревич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 55 - 58