К вопросу о соответствии видов русских приставочных глаголов туркменским эквивалентам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

В статье дается сопоставительный анализ глаголов совершенного и несовершенного видов русского и туркменского языков.

Опис

Russian prefix verbs and their equivalents in the Turkmen language are examined in the article. The analysis of some aspects of the subject matter understudy is given

Ключові слова

verb, aspect, prefix, глагол, вид, приставка, дієслово, вид

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 17