Еволюційна екологія популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Лівобережного лісостепу України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-02

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Опис

Ключові слова

Екологія, Зелені жаби, Pelophylax esculentus complex, Імітаційне моделювання

Бібліографічний опис

Шабанов Д. А. Еволюційна екологія популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Лівобережного лісостепу України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія / Д. А. Шабанов — Дніпропетровськ, 2015. — 36 с.

Зібрання