Етнопсихологія : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківскьий національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Підручник узагальнює сучасні наукові погляди на предмет, історію, основні підходи, поняття та методи етнопсихології. Розглядаються проблеми співвідношення етнічної спільноти й особистості як члена цієї спільноти, а також різні варіанти міжетнічних відносин: міжетнічне ставлення, сприйняття, комунікація, взаємодія як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, як у своїх позитивних толерантних формах, так і в негативних – дискримінаційних чи конфліктних. Особливістю цього підручника є те, що останній параграф кожного розділу присвячений внеску сучасних українських вчених у дослідження відповідної проблематики, наведені приклади їх теоретичних та емпіричних розробок. Кожен розділ закінчується переліком контрольних питань для самоперевірки та рекомендованою літературою для кращого засвоєння матеріалу розділу. Підручник розрахований в першу чергу на студентів-психологів університетів, які опановують курс «Етнопсихології», проте він може бути цікавим і корисним також широкому колу читачів, які цікавляться цією проблематикою.

Опис

Етнопсихологія є порівняно молодою наукою в Україні, оскільки її природний розвиток у 30-х роках ХХ сторіччя був штучно перерваний на декілька десятиліть і тільки в кінці 80-х років минулого сторіччя відновився. Тоді ж у нашій країні почався процес відродження етнопсихології, якому неабиякою мірою сприяв надзвичайно великий інтерес до цієї галузі як в Україні, так і в світі.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology, етнопсихологія, історія етнопсихології, її предмет та підходи до його вивчення, історія вітчизняної етнопсихології, базові етнопсихологічні поняття, етнокультурна спільнота й особистість, міжетнічні відносини, методи дослідження в етнопсихології

Бібліографічний опис

Павленко, Валентина Миколаївна. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. ‒ Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019. ‒ 448 с.