Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертація є монографічним дослідженням основних проблемних питань, пов’язаних з організацією і правовим регулюванням взаємодії правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів. На основі аналізу слідчої практики, нормативно-правових актів і спеціальної літератури констатується, що взаємодія правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні економічних злочинів базується на врахуванні двох чинників – особливостей пізнавального процесу (об’єкта, наслідків, атмосфери протидії, форми доказування) та механізму вчинення економічних злочинів. Механізм вчинення економічних злочинів відображається в їх криміналістичній характеристиці (предметі посягання, суб'єктах, способах вчинення і слідах, прийомах протидії). Вказані чинники здійснюють суттєвий вплив на використання методів пізнання при розслідуванні економічних злочинів, до яких віднесено методи, що використовуються слідчим (криміналістичні методи), співробітником оперативного підрозділу (методи ОРД), спеціалістом (методи спеціальних галузей знань). Саме необхідність узгодження між собою названих методів, їх органічне поєднання вимагає організації належної взаємодії між суб’єктами пізнання при розслідуванні.

Опис

Ключові слова

економічні злочини, взаємодія, слідча ситуація, протидія розслідуванню, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчо-оперативна група

Бібліографічний опис

Обаль, Олексій Олексійович. Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів :: дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 081 – право (галузь знань – 08 Право). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 227 с.

Зібрання