Інформаційна технологія верифікації паралельних часопараметризованих програм інформаційних управляючих систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена верифікації паралельних програм для інформаційних управляючих систем, що є складною та важливою задачею з багатьма проблемами та викликами
The dissertation is devoted to the development and verification of parallel programs for information management systems, which is a complex and important task with many problems and challenges

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology, технологія верифікації, методи верифікації, паралельні обчислювальні системи, часопараметризовані паралельні програми , мільтипаралельні програми, розподілені системи, верифікація паралельних програм, інформаційні управляючі системи, компіляційна верифікація, декомпіляційна верифікація, семантична верифікація, методи структур семантико-числових специфікацій, методи формального синтезу, часопараметризована модель алгоритму Гауса, verification technology, verification methods, parallel computing systems, time-parameterized multi-parallel programs, distributed systems, verification of parallel programs, information management systems, compilation verification, decompilation verification, semantic verification, methods of structures of semantic-numerical specifications, methods of formal synthesis, time-parameterized model of the Gaussian algorithm

Бібліографічний опис

Мороз, Ольга Юріївна. Інформаційна технологія верифікації паралельних часопараметризованих програм інформаційних управляючих систем : дис. ... д-ра філософії : 122 – Комп’ютерні науки (Галузь знань 12 – Інформаційні технології) / О.Ю. Мороз. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 164 с.

Зібрання