Шляхи підвищення мотивації при навчанні англійської мови на немовних факультетах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються деякі шляхи підвищення мотивації при навчанні англійської мови. Даються практичні рекомендації з використання гумористичних ситуацій, елементів проблемного навчання та рольових ігор з метою підвищення мотивації.

Опис

Some ways of increasing motivation in teaching English are considered in the article. Practical recommendations concerning the use of humorous situations, the elements of brain-storming and role playing for increasing motivation are given.

Ключові слова

motivation, cognitive interest, a humorous situation, brainstorming, role play, мотивация, познавательный интерес, юмористическая ситуация, проблемное обучение, ролевая игра, мотивація, пізнавальний інтерес, гумористична ситуація, проблемне навчання, рольова гра

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16