Стилі корпоративної комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

спілкування, комунікація, корпоративна комунікація, корпоративна культура, стилі корпоративної комунікації, interaction, communication, corporate communication, corporate culture, corporate communication styles

Бібліографічний опис

Гладюк, Єлизавета Романівна. Стилі корпоративної комунікації : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «прикладна лінгвістика та англійська мова» / Є.Р. Гладюк ; Науковий керівник Ю.В. Крапива. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 68 с.