Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03-08

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності» як одного з найважливіших у циклі фундаментальної підготовки фахівців з рекреації. Мета: надати методичну допомогу студентам при підготовці до аудиторних занять та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Системний аналіз в турист- сько-рекреаційній діяльності». Методичні вказівки розраховані на студентів рівня вищої освіти «магістр» денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». Вони містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування ко м- петентностей студентів, рекомендовану літературу, перелік тем і планів практичних занять, методичні вказівки до їх виконання, глосарій, питання до екзаменаційного контролю, приклад екзаменаційного контролю, систему оцінювання навчальних дося гнень студентів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис