К вопросу о возникновении города Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

Опис

Ключові слова

Квитка-Основяненко, Филарет, Зуев, Харько, летописец, Багалей

Бібліографічний опис

Буйнов Ю.В., Бердута М.З. К вопросу о возникновении города Харкова // Методичний вісник історичного факультету № 2. – Харків: Консум, 2003. – C. 33 – 42