Техноекологія: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Основними складовими програми дисципліни «Техноекологія» є загальна характеристика національного господарства, основних технологічних процесів окремих його галузей. Особлива увага приділяється характеристиці та аналізу впливу окремих галузей чи виробництв на навколишнє природне середовище та заходам боротьби зі шкідливими викидами, скидами та накопиченням відходів.

Опис

Мета дисципліни полягає в формуванні та закріпленні знань та вмінь стосовно структури національного господарства та впливу його окремих галузей на навколишнє природне середовище.

Ключові слова

природничі науки, техноекологія, екологія

Бібліографічний опис

Карпов В.Г. Техноекологія : навчальна програма нормативної дисципліни / В.Г.Карпов та ін.// Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.193-199.