Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність захисника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-11-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено кримінальній відповідальності за втручання в діяльність захисника. Розкрито стан дослідження проблеми кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника. Констатовано, що на монографічному рівні в Україні немає комплексних системних напрацювань із зазначеної проблематики. Фахівці зосереджуються лише на окремих складових кримінального правопорушення, передбаченого ст. 397 КК України, та його загальній характеристиці. Актуальним дослідницьким завданням лишається критичний аналіз підстав кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника, уточнення змісту елементів й ознак складу цього правопорушення, засобів диференціації та реалізації відповідальності за нього. Установлено, що чимало питань, які стосуються відповідальності за це кримінальне правопорушення, є дискусійними, а окремі з них – або взагалі не розглядалися на науковому рівні, або їхньому вивченню приділялося недостатньо уваги.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тичина, Тетяна Євгенівна. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність захисника : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 081 – право (галузь знань – 08 Право). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 257 с.

Зібрання