Электрическая ось сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий до и после перенесенной радиочастотной аблации

Анотація

Опис

“Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 листопада 2017 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2017. – c. 140.

Ключові слова

Бібліографічний опис