"Architecture" of human language

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Анотація

The paper deals with architecture of language. A language is considered as a system of meaning. Semiotic means of language are studied. Physical, biological and social systems are analyzed. The conclusion is made that the organization of language is determined by the movement of meaning.

Опис

У науковій статті розглядається структура мови. Мова розглядається як система значень. Вивчаються семіотичні засоби мови. Аналізуються фізична, біологічна та соціальна системи. Робиться висновок про те, що організація мови визначається динамікою значення.

Ключові слова

architecture of language, biological system, semiotic system, social system, physical system

Бібліографічний опис

Shcherban N. "ARCHITECTURE" OF HUMAN LANGUAGE // Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century» / «Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у XXI столітті». Частина І. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 103-107