R-схеми з функціональних елементів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконала: студентка групи НФ-64 Маматова Д.В. спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Освітня програма: Комп’ютерна фізика. Керівник: канд. техн. наук Лісін Д.О.

Ключові слова

кафедра комп’ютерної фізики, Лісін Денис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, R-functions, R-object, circuit complexcity, directed acyclic graph, R-функції, R-об’єкт, схемні обчислювання, орієнований ациклічний граф

Бібліографічний опис

Маматова Дар'я В. R-схеми з функціональних елементів : дипломна робота, спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Д.В. Маматова ; Науковий керівник Д.О. Лісін. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. – 54 с.