Нотатки про ономастичний простір у музичній літературі (назви музичних творів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізовано один з розрядів власних назв - заголовки різних типів музичних творів. За фактичний матеріал правили переважно назви творів європейських композиторів XVI-XX ст. у різних жанрах музики. Досліджено чинники, які впливали на вибір, варіювання та заміну назви музичного твору залежно від часу створення, жанру, стилю, соціальних умов творчості композитора та внутрімовних закономірностей. Dans set article sont annalises les mots onomastiques, qui figurent en titres des ceuvres musicales europeens et executent les roles differents a cettes ceuvres. Pour nilustrations sont prises les titres musicales seria et buffo, vocales et instrumentales de XVI-XX siecles. Sont rechershees les causes du choix, variations et modifications des titres d'oeuvres musicales sous la dependence du temps de la creation, du genre et style d'oeuvre et conditions sociales de la creation du maitre musicale.

Опис

Муромцев Ігор Вікторович, к. філол. н., професор кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

ономастичний простір, номінування, заголовок, жанр, стиль, соціальні умови, конотація, способи словотвору, семантичне нарощення, неодинична мотивація

Бібліографічний опис

Муромцев I.В. Нотатки про ономастичний простір у музичній літературі (назви музичних творів) / I.В. Муромцев // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 202 – 210