Оцінка якості поверхневих вод суші

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичний посібник містить два розділи, у першому подається характе-ристика основних показників якості води, у другому розробки лаборатор-них робіт за темами «Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші», «Розрахунок індексу забрудненості поверхневих вод» і практичної роботи для майбутніх учителів географії «Організація у школах екологічного моніторингу поверхневих вод». Методичний посібник розроблений як додаток до дипломної роботи магістра студенткою 5 курсу кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна В.Г. Доц (науковий керівник – кандидат географічних наук, професор О.О. Жемеров). Видання призначене для студентів-географів вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Жемеров О.О., Доц В.Г. Оцінка якості поверхневих вод суші: Методичний посібник для студентів-географів вищих навчальних закладів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. - 48 с.