Лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікатурами у реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Сверделов М.О.

Анотація

Опис

Ключові слова

діалогічний дискурс, імплікатура, імпліцитний мовленнєвий акт, індикатор, реакція, стратегія

Бібліографічний опис

Сидорова М. О. Лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікатурами у реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 "германські мови" / Сидорова Марія Олегівна. – Харків, 2015. – 22 с.