Гендерне виховання молодших школярів дитячого будинку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми гендерного виховання молодших школярів дитячого будинку. У дисертації з’ясовано зміст та визначено структурні компоненти гендерної вихованості (емоційно-ціннісний, когнітивно-операційний, індивідуально-поведінковий). Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови гендерного виховання молодших школярів дитячого будинку (створення в дитячому будинку гендерного освітньо-виховного середовища, орієнтованого на гендерне самопізнання молодших школярів; організація діяльності молодших школярів, спрямованої на виконання молодшими школярами гендерних ролей із позиції морально-духовного становлення особистості). Уточнено критерії, показники і рівні гендерної вихованості молодших школярів дитячого будинку.

Опис

Ключові слова

гендер, гендерне виховання, гендерна вихованість, молодші школярі, дитячий будинок, педагогічні умови, гендерное воспитание, гендерная воспитанность, младшие школьники, детский дом, педагогические условия, gender, gender education, gender manners, junior schoolchildren, orphanage, pedagogical conditions

Бібліографічний опис

Єлісєєва Л. Г. Гендерне виховання молодших школярів дитячого будинку: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 22 c.