Організація навчання монологічного мовлення студентів-медиків першого курсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті дається методичне обґрунтування й опис методичних одиниць системи навчання комунікативно значущих типів монологічних повідомлень, розглядається система завдань і вправ для поетапного формування навичок і вмінь монологічного мовлення з візуальною опорою на матеріалі текстів за фахом для студентів-медиків першого курсу.

Опис

Methodical basis and description of the methodical units in the process of teaching of the communicative significant monologues has been given in this article. System of exercises and tasks for stepwise forming of skills and abilities in the monologues with visual support on the material of the professional texts for the 1-st year medical students has been also examined.

Ключові слова

monologue, system of exercises and tasks, visual support, монологическое сообщение, система заданий и упражнений, визуальная опора, монологічне повідомлення, система завдань і вправ, візуальна опора

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12