Ґрунтозахисна експертиза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Визначено мету та завдання ґрунтозахисної експертизи земель, обґрунтовано кількісні критерії та коефіцієнти, що дозволяють оптимізувати системи протиерозійних заходів, представлено загальний алгоритм автоматизованого здійснення ґрунтозахисної експертизи та її результати на конкретному прикладі. Определены цель и задачи почвозащитной экспертизы, обоснованы количественные критерии оптимизации противоэрозионных мероприятий, представлен общий алгоритм проведения такой экспертизы в автоматизированном режиме и ее результаты. The goals and the tasks of soil-conservation examination of agrolandscapes are specified, the quantitative criteria and the coefficients are proved, which permit to optimize of systems for the measures against erosion. The general algorithm of automated realization of such examination was proposed.

Опис

Ключові слова

ґрунтозахисна експертиза земель, критерії, протиерозійні заходи, оптимізація, комп'ютерна технологія

Бібліографічний опис

Куценко М.В. Ґрунтозахисна експертиза / М.В. Куценко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2010. – № 893, вип. 5. – С. 25–30.