Особливості системної організації концептосфери: концептуальні діади та корелятивні концепти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті з’ясовано специфіку системної організації концептосфери. Уточнено вживання терміна концептуальна діада. Розкрито поняття корелятивних концептів, проаналізовано відповідні типи міжконцептуальних зв’язків. Описано способи мовної актуалізації діад та корелятивних концептів. In the article the specifics of the conceptual system is clarified. The use of the term conceptual dyad is specified. The correlative concepts are explored, the nature of that types of concept’s ties are analyzed. We describe how language updates dyads and correlative concepts.

Опис

Руснак Катерина Сергіївна, аспірантка кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

концептосфера, концепт, концептуальні діади, корелятивні концепти, concept, sphere, conceptual dyad, correlative concepts, concept sphere

Бібліографічний опис

Руснак К.С. Особливості системної організації концептосфери: концептуальні діади та корелятивні концепти / К.С. Руснак // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 225–230.