Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект: монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-06-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії розглянуто теоретичні та методичні основи суспільно -географічного дослідження системи освіти регіону. Проаналізовано стан системи освіти Харківської області. Розкрито просторово-часові особливості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої ланок системи освіти регіону. На основі групування районів Харківської області за рівнем розвитку системи освіти, а також, враховуючи функці ональні типи, територіальну близькість, транспортну доступність і зони впливу локальних систем освіти, виконано районування регіональної системи освіти, у межах якої виділено сім освітніх субкластерів. В монографії представлено результати застосування методики визначення просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів та побудови полів інтегральної функції впливу (ІФВ-моделювання) на прикладі регіональної системи освіти. Для викладачів, аспірантів, студентів географічних та економічних спеціальностей, наукових працівників.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис