Екологічна експертиза: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет имені В.Н. Каразіна

Анотація

Більшість питань, які виникають у процесі управління станом навколишнього природного середовища, пов’язані з реалізацією екологічної експертизи різноманітних об’єктів. До таких об’єктів належать діючі господарські об’єкти та екологічні ситуації, проектні та передпроектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій та багато іншого.

Опис

Мета навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» полягає в оволодінні студентами теоретичних та методичних засад комплексної екологічної експертизи. Стратегія, механізми, алгоритми здіснення таких експертиз опановуються студентами при вивченні навчальної дисципліни «Екологічна експертиза». При формуванні навчальної дисципліни важлива роль приділена питанням поєднання галузевого та територіального принципів у екологічній експертизі.

Ключові слова

природничі науки, екологічна експертиза, екологія

Бібліографічний опис

Тітенко Г.В. Екологічна експертиза: навчальна програма нормативної дисципліни/ Г.В.Тітенко. //Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.133-140.