Вплив екологічних чинників на здоровʼя населення Дніпропетровської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стан навколишнього природного середовища є реальним чинником якості життя населення, у тому числі і його захворюваності і смертності. Численними суспільно-географічними дослідженнями в рамках медичної географії доведено, що існує тісний звʼязок між станом природного середовища і здоровʼям населення. Зокрема, мешканці великих міс з численними промисловими підприємствами відчувають шкідливий вплив отруйних викидів в атмосферу, забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів, ландшафтів у цілому. Підвищена захворюваність населення спостерігається в регіонах з переважанням у структурі виробництва підприємств видобувної, металургійної та хімічної промисловості. До таких регіонів відноситься і Дніпропетровська область. Аналізуючи екологічну ситуацію у цьому регіоні, можна зробити висновок, що несприятливий вплив токсичних викидів підприємств в атмосферу на здоровʼя населення має регіональний характер, тому від цього чинника потерпають всі мешканці регіону.

Опис

В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации: Международная конференция. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013.

Ключові слова

населення, екологія, здоров’я, якість життя населення

Бібліографічний опис