Трансгуманізм у сучасній візуальній культурі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дослідження впливу та виявленню трансгуманістичних ідей у сучасній візуальній культурі. Робота пропонує аналіз візуальних медіа, таких як кіно, ігри, сучасне мистецтво та інші форми візуального вираження, що демонструють і розвивають концепції трансгуманізму.
A study of the impact and discovery of transhumanist ideas in modern visual culture. The work offers an analysis of visual media such as film, games, contemporary art and other forms of visual expression that demonstrate and develop the concepts of transhumanism.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, трансгуманізм, філософія, філософська антропологія, візуальна культура, художній простір, філософія техніки, віртуальна реальність, раціональність, просвітництво, наратив, штучний інтелект, феноменологія, тілесність, постлюдина, transhumanism, philosophy, philosophical anthropology, visual culture, artistic space, philosophy of technology, virtual reality, rationality, enlightenment, narrative, artificial intelligence, phenomenology, corporeality, posthuman

Бібліографічний опис

Авєтісян, Маргарита Георгіївна. Трансгуманізм у сучасній візуальній культурі : дис. ... д-ра філософії : 033 – Філософія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / М.Г. Авєтісян. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 173 с.

Зібрання