К вопросу интерпретации разрушенных скелетов в катакомбных захоронениях салтово-маяцкой культуры

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На матеріалах катакомбних поховань № 76 та № 96 Верхньо-Салтівського IV могильника показано: 1) до катакомб здійснювалось навмисне проникнення через спеціальний хід, котрий робився в дромосі біля входу до погребальної камери; 2) руйнація людських кістяків пов’язана саме з цим повторним проникненням до поховальної камери; 3) проникнення до камери та руйнація кістяків здійснювалась ще до повного звільнення трупів від м’яких тканин (від 3 до 5 років після поховання), таким чином, воно здійснювалося представниками салтівського (аланського) населення; 4) люди, котрі проникали до поховальних камер, знали їх устрій та розташування небіжчиків, їх не цікавили речі покійних, навіть з розряду престижних (поясні набори, золоті сережки тощо); 5) вибірковість в руйнації людських кістяків, байдужість людей, що проникли у камеру, до поховального інвентарю вказують на обрядовість дій, котрі вони проводили. According to the materials of catacomb burials No. 76 and No. 96 of Verchne-Saltovskogo (Upper Saltovskogo) burial IV it were shown that: 1) to the catacomb there were deliberate re-enter through the opening made in the dromos near the enter to the burial camera; 2) a disorder of buried human anatomical skeleton is connected with this re-entry to the camera and is not a result of natural factors; 3) a re-enter to the camera and a disorder of buried human anatomical skeleton were performed before the soft tissues full putrefaction of the corpses (3–5 years after the burial), therefore, it was performed by the representatives of Saltovskiy (Alans) settlement; 4) people, who re-entered the camera were familiar with the arrangement of the cameras and with the deceased, they were not interested in the stuff of the deceased, even those of prestige type (belt suits, golden earrings, etc.); 5) a selectivity in the disorder of the human anatomical skeleton and absence of the interest of those, who re-entered the camera to the burial inventory points the ritualism of the actions performed.

Опис

Ключові слова

Верхньо-Салтівський могильник, катакомбне поховання, руйнація кістяків, алани, знешкодження небіжчиків, Verchne-Saltovskiy (Upper Saltovskiy) burial, catacomb burial, a disorder of human anatomical skeleton, Alans, purification of the deceased

Бібліографічний опис

Аксенов В. С. К вопросу интерпретации разрушенных скелетов в катакомбных захоронениях салтово-маяцкой культуры // Древности 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 12. – Харьков: ООО «НТМТ», 2013. – C. 193-210.