Геологічна будова і корисні копалини межиріччя Сіверського Дінця і Ворскли

Ескіз недоступний

Дата

2016-06-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Звіт про геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 аркушів М-37-ХІІІ(Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ(Харків) і східної половини аркуша М-36-ХVІІІ(Богодухів) в межах України

Опис

У звіті узагальнено геологічний матеріал, в основі якого лежать результати геологічного довивчення території: подається систематизований опис стратифікованих і нестратифікованих утворень, тектонічної будови території і історії геологічного розвитку, корисних копалин та закономірностей їх розміщення. В окремих розділах подається загальна характеристика геоморфологічної будови, гідрогеології та екологічного стану геологчного середовища.

Ключові слова

Дніпровсько-Донецька западина, докембрійський фундамент, фанерозойський осадовий чохол, брахіантиклінальні структури, вододіли, річкові тераси, заплави, осадові породи, корисні копалини, підземні води

Бібліографічний опис