Історія формування лексико-семантичної парадигми концепту СТРАХ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

понятійний апарат сучасної антропоцентричної лінгвістики, история слів-репрезентантів концепту СТРАХ в російській мовній картині миру, етимологія слов-репрезентантов концепта СТРАХ, концепт СТРАХ, семантика слова СТРАХ у фразеологічних виразах російської мови

Бібліографічний опис

Юріна, Еліна Вадимівна. Історія формування лексико-семантичної парадигми концепту СТРАХ : кваліфікаційна робота студентки 5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська освітньо-професійної програми «Мова і література (російська)» / Е.В. Юріна ; Науковий керівник О.В. Чернцова. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 55 с.