Антична культура: Комплекс навчально-методичних матеріалів зі спецкурсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Посібник присвячений історії античної культури, тобто культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму як одного з феноменів загальнолюдської цивілізації. Викладений матеріал дозволяє більш систематизовано та поглиблено, ніж у загальних курсах, скласти уявлення про історичні реалії античної епохи в їхньому культурному відображенні. У посібнику наведено програму курсу, надано відповідні методичні рекомендації, списки джерел та спеціальної літератури, питання до заліку, зразок тестових завдань, теми рефератів для самостійної роботи студентів, а також допоміжні довідкові та ілюстративні матеріали. Призначено для студентів другого курсу історичних факультетів класичних та педагогічних університетів, а також вчителів середніх шкіл та всіх, кого цікавить історія культури античної цивілізації.

Опис

Ключові слова

культура, античність, Стародавня Греція, Стародавній Рим, посібник

Бібліографічний опис

Ручинська О.А. Антична культура: Комплекс навчально-методичних матеріалів зі спецкурсу. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 60 с.