Організація управління в екологічній діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

«Організація управління в екологічній діяльності» належить до нормативних дисциплін фахової підготовки рівня «бакалавр». Основні питання курсу розглянуто за схемою «Програмні матеріали» – «Навчальні матеріали» по кожному з модулів. Для кожного модулю виділені навчальні елементи, добре засвоєння повного переліку яких забезпечує отримання студентом найвищої оцінки. Кожен модуль супроводжується тестовим завданням. На відміну від перших двох видань підручник містить великий обсяг матеріалів щодо міжнародних аспектів управління екологічною діяльністю, що грунтується на міжнародних нормативно-правових документах. Підручник, крім студентської аудиторії, може бути корисним для будь-якого спеціаліста, що працює в сфері екології.

Опис

У підручнику використані новітні літературні джерела, матеріали міжнародних екологічних організацій, національних природоохоронних органів деяких країн, документи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших організацій і установ.

Ключові слова

організація управління, екологічна діяльність, нормативна навчальна дисципліна

Бібліографічний опис

Максименко Н. В. Організація управління в екологічній діяльності: [підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н. В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р. О. Квартенко; вид. 3-тє, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. –282 с. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).