Українська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У посібнику подано теми відповідно до програми курсу «Українська мова професійного спрямування», визначення основних понять і термінів, питання для колоквіумів, завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів, рекомендовано питання для підсумкового контролю знань, зразки тестових завдань, електронні ресурси й список літератури. Посібник призначений для студентів 2 курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також для всіх тих, хто цікавиться українською мовою, бажас поглибити знання й навички з окремих розділів мовознавства.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/metod_ua/kurushina.html

Ключові слова

Бібліографічний опис

Українська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Укл. М. А. Курушина. - X. : ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2012. - 112 с.