Торгівля Херсонеса Таврійського з полісами Північно-Західного Причорномор’я в елліністичний час (за матеріалами столової кераміки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Котенко В. В. Торгівля Херсонеса Таврійського з полісами Північно-Західного Причорномор’я в елліністичний час (за матеріалами столової кераміки) // Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. – Харьков: ООО «НТМТ», 2017. – С. 17–21.