«Бруд» П. Голоти як зразок українського любовного роману 1920-х років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література та українська мова як іноземна», Корецької Катерини Сергіївни. Науковий керівник: Сподарець Михайло Павлович, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Петро́ Іва́нович Голо́та (справжнє прізвище — Мельник), роман, любовний роман, романтичний роман, психологія, кохання, бруд, P. Golota, novel, love novel, romantic novel, psychology, love, dirt, Сподарець Михайло Павлович, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО

Бібліографічний опис

Корецька, Катерина Сергіївна. «Бруд» П. Голоти як зразок українського любовного роману 1920-х років : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література та українська мова як іноземна» / К.С. Корецька ; Науковий керівник М.П. Сподарець. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 71 с.