Проблеми сучасної освіти. – 2014. – Вип. 5. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У збірнику розглядаються загальні питання сучасної освіти, методичні аспекти викладання у вищій школі та впровадження інноваційних освітніх технологій. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності. Низка статей присвячена проблемам, які розглядалися на першій університетській науково-практичній конфереції «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє», проведеній Центром електронного навчання 20 лютого 2014 року. Матеріали збірника можуть бути корисними для організаторів освітнього процесу, викладачів, студентів і всіх, кого цікавлять проблеми сучасної освіти.

Опис

Редакційна колегія: Головний редактор – Ю. В. Холін, доктор хімічних наук, професор; Відповідальний секретар – Т. О. Маркова Члени редакційної колегії: О. Ф. Іванова – доктор психологічних наук, професор; Н. П. Крейдун – кандидат психологічних наук, професор; В. Г. Пасинок – доктор педагогічних наук, професор; Л. М. Яворовська – кандидат психологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності, Дістанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє

Бібліографічний опис

Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. У 2 ч. : Ч. 2. / Укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 180 с.