Міжнародні відносини та світова політика

Анотація

Дистанційний курс “Міжнародні відносини та світова політика” складено для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Завданням курсу є формування у студентів науково обґрунтованих уявлень про міжнародні відносини, учасництво, інтереси й цілі діяльності учасників, види і форми міжнародних відносин, взаємозв’язок між діями держави у сферах політики, економіки, культури й інформації. Дистанционный курс "Международные отношения и мировая политика" составлен для студентов специальности «Международные экономические отношения». Задачей курса является формирование у студентов научно обоснованных представлений о международных отношениях, участии, интересах и целях деятельности участников, видах и формах международных отношений, взаимосвязи между действиями государства в сферах политики, экономики, культуры и информации. The distance course "International Relations and World Politics" is composed for the students of International Economic Relations major. The aim of the course is to inform students about main aspects of international relations, participation, interests and goals of the actors, the types and forms of international relations, the relationship among states in the spheres of politics, economics, culture and information.

Опис

Ключові слова

міжнародні відносини, світова політика, геополітика, глобалізація, актор, транснаціональна компанія, міжнародна організація, держава

Бібліографічний опис