Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці нових та аналізу ефективності вже існуючих методів вивчення зелених жаб роду Pelophylax, та їх застосування для визначення складу та механізмів відтворення зелених жаб у геміклональних популяційних системах.
The dissertation is devoted to developing new methods and analyzing the effectiveness of already existing methods for studying water frogs of the genus Pelophylax, and using these methods to determine the composition and mechanisms of reproduction of water frogs in hemiclonal population systems.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, амфібії, зелені жаби, біоакустика, аномалії, цитогенетика, Pelophylax, Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus, гібрид, триплоїд, диплоїд, геміклональна популяційна система, amphibians, water frogs, bioacoustics, anomalies, cytogenetics, Pelophylax, Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus, hybrid, triploid, diploid, hemiclonal population system

Бібліографічний опис

Федорова, Анна Олегівна. Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex : дис. ... д-ра філософії : 091 – Біологія (Галузь знань 09 – Біологія) / А.О. Федорова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 208 с.

Зібрання