Урахування міжпредметних зв’язків під час викладання природничо-математичних дисциплін у довузівській підготовці іноземних студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розкрито сутність міжпредметних зв’язків, виокремлено основні їхні типи та функції, визначено роль міжпредметних зв’язків під час викладання природничо-математичних дисциплін у довузівській підготовці студентів-іноземців.

Опис

The essence of inter-subject relations has been disclosed in the article. The main types and basic functions of the relations under analysis have been defined. The role of inter-subject relations in teaching natural sciences and mathematics in the pre-university training of foreign students has been determined.

Ключові слова

nter-subject communication, natural and mathematical disciplines, foreign students, межпредметные связи, естественно-математические дисциплины, иностранные студенты, міжпредметні зв’язки, природничо-математичні дисципліни, іноземні студенти

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16