Криза фотожурналістики: можливі шляхи виходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Ознаки кризи галузі: високий рівень безробіття серед професійних фотокореспондентів, доступність техніки, що дозволило будь-кому створювати ілюстративний матеріал, популярність мобілографії, часописи наповнилися ілюстраціями низької якості, заробіток приносять тільки скандальні знімки, складна ситуація з авторським правом. Порятунок у зверненні до фотопубліцистики. Працювати як фотопубліцисти здатні лише професіонали, які відзначаються якістю, поглибленим вивченням теми, поєднанням журналістики й мистецтва. Великий потенціал має вулична фотографія, жанри фотоісторії, фотоесе. Признаки кризисна: высокий уровень безработицы среди профессиональных фотокорреспондентов, доступность фототехники, что позволило кому-угодно создавать иллюстративный материал, популярность мобилографии, печать наполнилась иллюстрациями низкого качества, заработок приносят только скандальные снимки, сложная ситуация с авторским правом. Спасенне в обращении к фотопублицистике. Работать как фотопублицисты способны только профессионалы, которые отличаются качеством, углубленным изучением темы, работают на грани журналистики и искусства. Большой потенциал содержит уличная фотография, жанры фотоистории и фотоэссе. Phenomena in modern photojournalism show crisis in this area, so that now the high level of unemployment among professional photographers, the technique became available, a lot of people can create illustrations, there are many civic journalists, mobile pictures are popular, newspapers and magazines filled with illustrations of low quality, earnings bring in most cases only scandalous photos, a difficult situation with copyright. We offer a way out of this situation: addressing photo publicism. Work in these journalistic genres can only professionals, they differ in quality, need in-depth study of topics. We believe that journalism and art can combine street photography, a genre that includes artistic and documentary. Interest in it can actualize journalistic genres such as photo story and not let it dissolve in a photo illustrations and portraits of celebrities.

Опис

Притула Євгенія Ігорівна – студентка відділення журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

фотографія, фотожурналістика, ЗМІ, photography, photojournalism, media

Бібліографічний опис

Притула Є.І. Криза фотожурналістики: можливі шляхи виходу / Євгенія Ігорівна Притула // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 124 - 126