Граматичний аспект у формуванні комунікативної компетенції іноземних студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті аналізується сучасний стан розробки питань організації навчання іноземних студентів граматики російської мови, виокремлюються принципи навчання, що можуть бути використані при створенні навчальних комплексів.

Опис

The current state of elaborating the issues connected with the organization of teaching foreign students the Russian language grammar is analyzed. The teaching principles which can be used in creating educational complexes are identified.

Ключові слова

іноземні студенти, російська мова як іноземна, граматичний аспект, електронний навчальний комплекс, иностранные студенты, русский язык как иностранный, грамматический аспект, электронный учебный комплекс, foreign students, Russian as a foreign language, grammatical aspect, electronic educational complex

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20