Передання прав за ліцензійним договором на використання програмного забезпечення або комп’ютерних програм.

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запоріжжя : Видання Запорізького національного університету

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання розпорядження правами на комп’ютерні програми і програмне забезпечення на підставі ліцензійного договору. Автором у статті розрізняються права, які набуваються за авторським і ліцензійним договорами на використання комп’ютерної програми та програмного забезпечення. У статті аналізується термін «комп’ютерна програма». Автор доходить висновку, що недоцільно порівнювати комп’ютерні програми з літературними творами. У цьому дослідженні об’єктом спеціального вивчення є ліцензійний договір як вид договору щодо розпоря- дження майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і програмне забезпечення. Автором порівнюється передання прав на комп’ютерні програми і програмне забезпечення за ліцензійним договором, авторським договором, договором на використання комп’ютерних програм через інформаційно-телекомунікаційні системи та в мережі Інтернет і договором купівлі-продажу примірників програмної продукції. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерну програму може відбуватися на підставі ліцензії або ліцензійного договору, який є найбільш поширеним серед інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною (простою), а також іншого виду, що не суперечить закону. Виявлено, що правова охорона програмного забезпечення, враховуючи специфічні особливості конкретного об’єкта, зводиться до захисту законних майнових інтересів і прав авторів. Автором установлено, що забезпечення ліцензійних договорів відкритого програмного забезпечення надає можливість користувачам програм не порушувати не тільки авторське право, а й значну кількість прав порівняно із пропрієтарним програмним забезпеченням, оскільки надає користувачам право вільно поширювати і відтворювати необмежену кількість примірників програми з обов’язковим дотриманням умов ліцензій

Опис

Rozghon O.V. Transfer of Rights under the License Agreement to Use the Software or Computer Programs

Ключові слова

програмне забезпечення, комп’ютерні програми, авторське право, ліцензія

Бібліографічний опис

Розгон, Ольга Володимирівна. Позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Сер. Юриспруденція. - 2021. - № 52. - С. 40-43. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc52/11.pdf