Смарт-розвиток економіки: концепти та інструментарій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Монографію присвячено дослідженню ключових концептів та інструментарію смарт-розвитку економіки. Узагальнено просторові моделі концентрації інноваційного розвитку; виокремлено домінанти смартизації інноваційного простору; запропоновано підхід до вибору доменних напрямів регіональних стратегій смарт-спеціалізації; обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення місцевого смарт-розвитку; досліджено особливості застосування системи міжнародних стандартів у процесі забезпечення розвитку сталих смарт-міст. Для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Смарт-розвиток економіки: концепти та інструментарій : монографія / В.Б. Родченко, І.Ю. Матюшенко, О.О. Навроцький та ін. ; за заг. ред. В.Б. Родченка. – Харків : Право, 2019. – 204 с.