Некогерентний електротранспорт і псевдощілина в монокристалах Но1Ba2Cu3O7-δ з різним вмістом кисню

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі досліджені температурні залежності поперечного електроопору монокристалів Но1Ba2Cu3O7-δ з різним вмістом кисню. Виявлено, що у разі сполуки Но1Ba2Cu3O7-δ, на відміну від Y1Ba2Cu3O7-δ, при збільшенні дефіциту кисню відбувається посилення процесів локалізації носіїв, яке супроводжується переходом від ПЩ–режиму до режиму стрибкової провідності із змінною довжиною стрибка. The temperature dependences of transversal electro-resistance of Но1Ва2СuзО7-х single crystals with different oxygen content have been investigated. It is shown that in the case of the connection Но1Ва2СuзО7-х, unlike Y1Ва2СuзО7-х, at the increase of deficit of oxygen there is strengthening of processes of localization of carriers, which is accompanied by transition from the PG–mode to the mode of conductivity with variable length hopping.

Опис

Ключові слова

HTSC, pseudogap, Но1Ва2СuзО7-х single crystals, incoherent transport, transversal conductivity, localization of carriers, ВТНП, псевдощілина, некогерентний електротранспорт, монокристали Но1Ba2Cu3O7-δ, поперечна провідність, локалізація носіїв

Бібліографічний опис

Некогерентний електротранспорт і псевдощілина в монокристалах Но1Ba2Cu3O7-δ з різним вмістом кисню / Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, А.А. Завгородній, О.М. Корсунський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 823. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 3(39). – С. 110 - 112