Концепції менеджменту якості готельної послуги в індустрії гостинності

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, готельні послуги, менеджмент якості

Бібліографічний опис

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 412 с. - розділ 3.1, с. 234-250.