Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України

Анотація

Lohvynova M. О. Human-geographical features of forced migrations in the border regions of Eastern Ukraine. – Qualification scholarly paper: manuscript. Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in 10 – Natural sciences, Specialty 103 – Earth Sciences. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The thesis is devoted to the establishment of the spatio-temporal features of forced migrations in the border regions of Eastern Ukraine (on the territory of Donetsk, Luhansk, and Kharkiv regions), analysis of their structural and demographic characteristics, identification of the problems of internally displaced persons and finding ways to solve them, studying the features of their integration into host communities.

Опис

Робота присвячена встановленню просторово-часових особливостей вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України (на території Донецької, Луганської та Харківської областей), аналізу їх структурно-демографічних особливостей, виявленню проблем внутрішньо переміщених осіб та пошуку шляхів їх вирішення, дослідженню особливостей їх інтеграції до приймаючих громад.

Ключові слова

внутрішня міграція, вимушена міграція, переміщення населення, міграційний потік, міграційний процес, регіональна міграційна система, внутрішньо переміщені особи (ВПО), Східний регіон, Схід України, Донбас, прикордонні регіони, Україна, internal migration, forced migration, population displacement, migration flow, migration process, regional migration system, internally displaced persons (IDPs), Eastern region, Eastern Ukraine, Donbas, border regions, Ukraine

Бібліографічний опис

Логвинова, Марина Олександрівна. Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю (Галузь знань 10 – Природничі науки). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021. - 327 с.

Зібрання