Статистичний аналіз специфічності розвитку соціогеосистем

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті запропоновано статистичний метод обробки результатів часткових класифікацій суспільно-географічних об’єктів за різними критеріями і методиками, який дозволяє отримати опосередковану оцінку ступеню специфічності досліджуваних об’єктів. Використовуючи цей метод при дослідженні релігійної сфери регіону, було розраховано суму частот зв'язків районів Харківської області. На основі одержаних результатів проведено ранжирування і групування районів області за особливостями розвитку релігійної сфери.

Опис

Ключові слова

кооперація

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2009. – Вип. 9(2) – С.33-39.