Комунікативний потенціал рекламного персонажа в аспекті аргументації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто особливості аргументації як засобу переконання при творенні телевізійної реклами й роль рекламних персонажів у цьому процесі. Проаналізовані основні типи аргументації, специфіка їх використання при рекламуванні різних видів товарів, а також механізми впливу на реципієнта. Розглянуто особливості добору персонажів з огляду на обраний тип аргументації. Освещены особенности использования аргументации как средства убеждения при создании телевизионной рекламы и роль рекламных персонажей в этом процессе. Проанализированы основные типы аргументации, специфика их использования при продвижении разных видов товаров, а также механизмы воздействия на реципиента. Рассмотрены особенности подбора персонажей в соответствии с избранным типом аргументации. The article is devoted to specific of argumentation as instrument of persuasion during the creation of TV advertising and role of personages in this process. In the article analyzing most widespread types of argumentation, a specifics of its using in the advertising of different types of goods and mechanisms of influence to the recipients. Besides in the research described a specific of personage selection according to chosen type of argumentation.

Опис

Подпружнікова Ольга Петрівна – аспірант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

персонаж, аргументація, емоції, креатив, реципієнт, personage, argumentation, emotion, creative, recipient

Бібліографічний опис

Подпружнікова О.П. Комунікативний потенціал рекламного персонажа в аспекті аргументації / Ольга Петрівна Подпружнікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 112 – 115